Gameplay în acţiune – Colecția


Această colecție de clipuri video prezintă un joc continuu, demonstrând diferite forme de gamification pentru a schimba mentalitatea depresivă în mentalitate deschisă, curioasă, constructivă și chiar antreprenorială
Colecția video oferă 110 minute de demonstrații practice de joc în acțiune și pot fi folosite ca material cheie (pentru inspirație și orientare) în rândul profesioniștilor din domeniul educației adulților precum și a șomerilor de lungă durată
 
Invalid URL for PDF Viewer