Asociaţia de Studii Socio-Economice


asse

Cine suntem?
Asociaţia de Studii Socio-Economice este o asociaţie non-profit şi ne-guvernamentală înfiinţată în baza Ordonanţei 26/2000 şi are următoarele scopuri:
– studierea nivelului de trai prin evaluări economice şi sociale, crearea a diferite modele organizaţionale sociale, economice, politice şi verificarea acestor modele în practică în vederea eficientizării societăţii existente. Modelele create şi verificate vor fi atât în domeniul productiv agricol sau industrial cât şi de prestări de servicii, cu extindere spre învăţământ, cultură, ecologie, politică. Aceste studii vor sta la baza unor rapoarte anuale care urmăresc creşterea nivelului de trai;

– educarea pe tot parcursul vieţii, indiferent de vârstă, a cât mai multor oameni în spiritul valorilor democratice şi culturale universale. Asociaţia activează la nivelurile de educaţie formală şi non-formală, dar susţine legături cu toate sectoarele vieţii economice, sociale şi culturale, cu programe, centre, grupuri, instituţii şi organizaţii, din România sau din lume.

– iniţierea şi sprijinirea activităţilor de predare, cercetare, comunicare şi formare în domeniul studiilor ştiinţelor sociale, economice şi culturale în special din punct de vedere interdisciplinar şi multidisciplinar.

– contribuie la îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale, culturale, ştiinţifice şi artistice ale membrilor săi şi nu numai, precum şi realizarea de activităţi pe grupe de vârste. Pentru realizarea acestuia sunt organizate grupuri de lucru ce vor acţiona în baza unor programe în vederea atingerii scopurilor propuse şi a obiectivelor generale a asociaţiei;

– dezvoltarea unui Programul pentru Tineret al Asociaţiei care va urmări educaţia profesională, ecologică, dezvoltarea orizontului social şi economic prin prisma democraţiei civice;

– implicarea membrilor asociaţiei în viaţa socio-economică şi culturală a comunităţii


În acest proiect ASSE a avut rolul de partener de practică şi de cunoaştere.
ASSE este în contact direct cu oamenii care sunt aproape de excluziunea socială prin colaborarea cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Dolj și, de asemenea, antrenează oameni pentru a îi ajuta să aleagă și să găsească un loc de muncă sau să pornească pe calea antreprenoriatului. Toate acestea pentru a le oferi șansa de a se integra din punct de vedere economic, folosind formatori cu experiență, cu cele mai bune conexiuni în cadrul comunității.
ASSE face parte dintr-o rețea națională de ONG-uri, care formează un consorțiu educațional numit “Învăţăm lumea să o dezvoltăm”, astfel încât să putem utiliza eficient resursele umane și materiale. Deasemenea beneficiem de sprijinul unor posturi de radio și televiziune, dar şi de factori din presa scrisă care au ajutat la diseminare. Toate acestea ajută ca ASSE să obţină ajutorul necesar a celor care au capacitatea de a ajuta la finalizarea proiectului în bune condiții.

ASSE furnizează lucruri concrete, instrumente utile, reale pentru șomerii care devin întreprinzători.
Scopul nostru este de a găsi noi modalități de ieşire din starea apatică în care se află șomeri de lungă durată. Nu prin oferirea de noi cursuri de scurtă durată sau de împărtăşire a situațiilor dificile de viață în sala de clasă, ci de consolidarea capacităților respectivilor oameni aflaţi în nevoie cu ajutorul formatorilor în vederea trecerii la acţiune în comunitățile lor și de a crea noi perspective, oportunităţi, pentru ei înșiși.
Majoritatea materialelor de pe site sunt în limba engleză, dar ele pot fi traduse parţial la cerere.

 

 

CONTACT NAŢIONAL ŞI MAI MULTE INFORMAŢII
prof. Alina Rotariu
Asociaţia de Studii Socio-Economice, Craiova
alina_rotariu@yahoo.com
Tel. 0740 009449
http://asse.rotind.ro/ro/