ASOCIAŢIA FANTOM BISTRIŢA


fantom
În anul 2002, la iniţiativa unui grup de fondatori, s-a constituit Asociaţia FANTOM Bistriţa, în baza O.G. 26/2000, ca persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, urmărind exclusiv şi nemijlocit scopuri de interes şi folos colectiv şi nu scopul de a obţine profit.
Scopul Asociaţiei Fantom, stabilit de fondatori prin Actul Constitutiv a fost promovarea înţelegerii internaţionale şi a toleranţei, în sensul principiului înţelegerii între popoare, prin intermediul activităţilor artistice, turistice, culturale, istorice, politice, economice, sport, etc.

Prin Încheierea Civilă nr.5208/26.09.2002 s-a dispus înscrierea Asociaţiei Fantom în Registrul Special al persoanelor juridice de la Judecătoria Bistriţa.
Pentru atingerea scopului Asociaţiei Fantom Bistriţa, respectiv promovarea înţelegerii internaţionale şi a toleranţei în sensul principiului înţelegerii între popoare, această Asociaţie face parte dintr-un grup de Asociaţii Fantom, cu care Fantom Bistriţa a avut şi are colaborări deosebite, reprezentative fiind în special două asociaţii şi anume:
Asociaţia Fantom Berlin, Germania – preşedinte Norz Ludvig;
Asociaţia Fantom Paris, Franţa – preşedinte Bourgeois Odile.

Preşedintele Asociaţiei Fantom Bistriţa, ing. Mihai Rotaru, deşi este o persoană mai în etate, are în subordine un colectiv de oameni tineri, dar foarte capabili şi dornici de muncă şi afirmare, situaţie în care în cei 14 ani de activitate, în această asociaţie, am reuşit să organizăm mai multe expoziţii de picturi sau cărţi în Bucureşti, Cluj, Berlin şi Paris, am organizat excursii cu cazări prin reciprocitate, respectiv în diverse oraşe din Europa turiştii români au locuit în casele sau apartamentele colegilor din străinătate, care au devenit libere prin plecarea lor în concediu sau la prieteni, colegi care au beneficiat la rândul lor de case sau apartamente libere în România.

În 2006, cu o echipă de istorici şi arheologi din Germania şi România, Asociaţia Fantom Bistriţa a participat la săpăturile arheologice din localitatea Făget, judeţul Timiş pentru descoperirea şi conservarea unei cetăţi Dacice.

Cu fonduri nerambursabile de la Consiliul Local Bistriţa Asociaţia Fantom Bistriţa a realizat în 2007, un proiect, cu titlul „Bistriţa – trecut, prezent şi viitor”, apoi tot în 2007 un alt proiect cu titlul „ Trăieşti viaţa fără droguri, fără fumuri” şi în 2008 proiectul „ Şcoala de jurnalism Civic”.
În perioada august 2013 – iulie 2015 Asociaţia Fantom Bistriţa a fost partener în proiectul „European Magazin” finanţat prin programul GRUNDWIG GRU-13-P-LP-248-BN-IT, „Învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Din septembrie 2015 până în prezent, Asociaţia Fantom Bistriţa în cadrul proiectelor „Gamification” nr.2014-1-FRO1-KA204-008544 şi „Break Down, Break Out” nr. 2014-1-UK01-K17200-001769, cu finanţare „ERASMUS +” în calitate de partener de practică, în primul rând a alcătuit o echipă de profesionişti în abordarea problemei şomerilor de orice fel, echipă care printr-o muncă continuă şi asiduă a reuşit să obţină rezultate cu mult superioare ţintelor stabilite iniţial de către noi în aceste proiecte.

Echipa de profesionişti din Fantom Bistriţa, în realizarea obiectivelor celor două proiecte cu finanţare europeană, a colaborat cu instituţiile locale ce activează în acest domeniu, cu reprezentanţii comunităţii locale şi prin intermediul preşedintelui asociaţiei, cu Administraţia Publică şi Judeţeană, cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul nostru, cu ONG-uri reprezentative, astfel încât printr-o implicare directă în rândul şomerilor şi ai comunităţii, am reuşit să obţinem rezultate chiar mai bune decât ne-am aşteptat.

Prin colaborarea Asociaţiei Fantom Bistriţa şi a echipei de profesionişti traineri în aceste două proiecte cu televiziunea AS-TV, a cărui patron este tot ing. Mihai Rotaru, preşedintele asociaţiei, trainerii au avut acces în comunitate, atât pentru mobilizare la diversele activităţi desfăşurate, dar şi la diseminarea rezultatelor din aceste proiecte.

 

ASOCIAŢIA FANTOM BISTRIŢA , Bistriţa str.Toamnei nr. 8
Preşedinte ing. Mihai Rotaru
director@as-tv.ro
tel.:0732/344655; fax: 0263/231808
www as-tv.ro