Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelut, HY+


Helsingin yliopisto on yli 8 000 ihmisen työpaikka, jossa on erilaisia mahdollisuuksia niin opetus- ja tutkimustehtävissä kuin palvelu- ja asiantuntijatehtävissäkin. Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu. Se sijoittuu rankingeissa toistuvasti maailman parhaimpien yliopistojen joukkoon. https://www.helsinki.fi/en/university

HY+, koulutus- ja kehittämispalvelut on Helsingin yliopiston omistama monitieteinen palveluyksikkö. Kaikki toimintamme heijastaa yliopistollisuutta ja me pidämme huolta siitä, että meillä aikuiskoulutus on hyödyllistä ja hauskaa. Vastaamme muuttuvan maailman tarpeisiin uusimman tiedon kautta. http://hyplus.helsinki.fi/en/frontpage/

Erasmus+ -ohjelma on rahoittanut hanketta Break Down or Break Out vuosina 2014–2016. Hankkeessa on etsitty uutta ja innovatiivista tapaa toimia pitkään työttömänä olleiden ihmisten kanssa. Hanke poikkeaa perinteisistä kursseista ja valmennuksista. Osaavat ihmiset ovat saaneet haasteen vastata yhteiskunnan tarpeisiin oman toiminnan ja osaamisen kautta. Näkökulma on ollut vahvasti yrittäjähenkinen, mutta kaikkein tärkeintä on ollut yhdessä toimiminen ja oman kapasiteetin vahvistuminen (capasity building).

Suomessa järjestettiin kaksi ryhmää, joista kevään toimintaan osallistui kaksitoista ihmistä. Seitsemän viikon aikana rakennettiin nopeita toimivia kokeiluja Helsingin Kalasatamaan. Valmennukseen osallistuneista kahdestatoista ihmisestä kahdeksan löysivät yhteisen intressin ja loivat osuustoimintamallin. Valmennusprosessista kertoo osallistujat Tapio ja Seppo, joiden haastattelut ovat liitettynä osaksi mm. mielenkiintoista ”Leijonan luola” – blogia http://blogs.helsinki.fi/leijonanluolassa/ Blogista löytyy myös koko hankkeen tuotoksena tehty video, jonka lopussa on kooste hankkeen loppuseminaarin tunnelmista ja ajatuksista, miten hanke on vaikuttanut osallistujiin.

Katso lisäksi hankkeen nettisivuilta materiaaleja, jotka tukevat Hankkeen OBAMA mallin ymmärrystä http://breakingout.eu/

Suurin osa materiaaleista on englanniksi. Jos Sinulla herää kysyttävää, ota yhteyttä!

Tiina Savola
+358 50 339 2370
tiina.savola(at)helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelut, HY+
PL 53, Fabianinkatu 32
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelinvaihde: +358 294 1911